Reglement

" Goede regels maken goede vrienden. "

Download

Algemeen reglement Benelux Carp Qualifier 2019

• Deelnemers (Team Captain , Vice Captain en de 3rd angler) moet minstens 18 jaar of ouder zijn om te mogen deelnemen. Wanneer een deelnemers minderjarig (min 12jaar) is moet deze begeleid worden door een meerderjarige Team captain. 

• Deelnemen kan enkel in een team van minimum 2 personen, en een maximum van 3 personen.
• Gebruik van een roeiboot is toegelaten mits de roeiboot voldoet aan de voorgelegde regels in het boten reglement. Het gebruik van een voerboot is ten strengste verboden. 

• De organisator, Gills & Scales, en zijn afgevaardigde (Bob Cuyvers) heeft als enige alle beslissingsbevoegdheid tijdens de duur van het event. Deze organisator behoud zich het recht om alle of een deel van de regels, die gelden voor de wedstrijd, op elk moment te wijzigen voor tijdens of na het event. 

• Alle deelnemers moeten het geldende reglement ondertekend meebrengen naar de registratie.
• Bij een overtreding van het geldende reglement zal enkel en alleen de afgevaardigde van de organisatie de beslissings bevoegdheid hebben om de deelnemer(s) te discualificeren voor het verloop van de wedstrijd. Bij een eventuele discialificatie wordt er onder geen beding, eender welke schadevergoeding of terug betaling, in welke aard of vorm dan ook, vergoed aan de gediscialificeerde personen / teams/ deelnemers. 


• De deelnemers geven hun akkoord dat de organisatie alle gemaakte beelden van de deelnemers / teams (foto’s, video’s, verslagen en namen) mogen gebruiken in alle vormen van communicatie voor, tijdens en na het event. 

• Alle opgemaakte regels en voorwaarden, fotomateriaal en camerabeelden, zijn eigendom van Benelux Carp Qualifier en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zonder schriftelijk akkoord van Benelux Carp Qualifier. Wedstrijd timing is terug te vinden op de website www.beneluxcarpqualifier.com


DEEL A - REGISTRATIE
A01- Bij de registratie moeten alle teamleden of hun teamcaptain, zich melden op de voorziene locatie en uur, voor de registratie in het openingsweekend. 

Deze documenten moeten worden voorzien:
-het paspoort van alle teamleden
-nummerplaat en type wagen van de wagen die zal worden geparkeerd aan de stek (max 1 voertuig) andere voertuigen dienen op de parking te worden achtergelaten van het fietscafé.


A02- Zodra alle documenten in orde zijn krijgt iedere deelnemers een identificatie bandje om dat doorheen de hele wedstrijd moet worden gedragen.

A03- Een team lid zal tijdens de registratie dan worden gevraagd om een nummer te trekken. Dit nummer zal de volgorde bepalen wanneer het team bij de effectieve stek trekking het podium op mag komen om zijn stek te trekken.

A04- Ieder team of leden van het team die zich niet tijdig komen regsitreren zullen worden gedisqualificeerd voor de wedstrijd. Indien er geen geldig reden (geldigheid wordt belsoten door de organisatie verantwoordelijke) wordt gegeven, zal deze diskwalificatie gebeuren zonder enige terugbetaing van de inschrijfkosten en/ of eender welke andere gedane kosten van het team en zijn leden..  


A05- Wanneer een team, of zijn afgevaardigde niet tijdig op het podium kan komen voor de stekloting zal hun loting gebeuren door de verantwoordelijke van de organisatie nadat alle deelnemers hebben geloot.

 

DEEL B - OFFICIËLE FOTO & STEK TREKKING
B01- De officiële groepsfoto zal worden gemaakt net voor de stekloting op strand bij het fietscafe. Pas na het nemen van deze foto kan iederen naar de stek loting gaan. Iedere deelnemer dient hier aanwezig te zijn.

B02 – Het is ten strengste verboden om een bezoek te brengen aan de stek na de stek loting. Het team dat , of personen die namens het team gaan kijken, zich hier niet aan houd wordt onmiddellijk gediskwalificeerd van de wedstrijd.

DEEL C - Boot check - GEBRUIK VAN BOOT
C01 Alle boten dienen goedgekeurd te worden door de marchal voor de aanvang van de wedstrijd. De boot check zal op zondag ochtend, op de stek gebeuren .Als de boot niet wordt goedgekeurd mag deze ook niet worden gebruikt.

C02-Als de boot wordt goedgekeurd zal er een label worden voorzien aan de boot door de marchal. Enkel als de boot van dit label is voorzien mag hij gebruikt worden.  

DEEL D – PRIJZEN
D01-De prijzen worden steeds bepaald op het totale gewicht van de drie grootste gevangen karpers (spiegel-, schub- en Gras karpers) van het team. Het team met het hoogste totaal gewicht van deze drie grootste gevangen karpers wordt uitgeroepen als absolute winnaar van de Benelux Carp Qualifier. In het geval van een gelijke stand, telt het gewicht van de grootste karper. Indien dit geen uitsluitsel geeft telt het hoogste aantal gevangen karpers (spiegel-, schub- en graskarper).
 

De prijzen categoriën zijn terug te vinden op www.beneluxcarpqualifier.com

D03- De prijzen worden enkel en alleen uitgereikt aan de aanwezige teams tijdens de uitreiking. Bij afwezigheid van een winnend team, zullen deze prijzen niet worden uitgereikt.


D04- In het geval dat er geen enkele karper wordt gevangen tijdens het event, zullen alle prijzen worden verloot aan de deelnemers, door een trekking van de steknummers.


DEEL E – Visreglement
E01- Iedere deelnemer en marchal mogen overnachten in hun bivy tijdens de duur van het event en niet in een caravan of mobilehome mits toestemming van de organisatie. 

E02- Ieder team moet zijn hengels opzetten binnen de scheidingslijn tussen de stekken die op de oever wordt aangegeven. Bij enige discussie tussen de teams over deze scheidingslijn op het water, moet de machal worden verwittigd. Hier beslist de hoofdmarchal dan over de locatie van de scheidingslijn tussen de stekken.

E03- Iedere deelnemend team moet zelf zijn hengels uitvaren/werpen alsook zijn eigen gevangen vis scheppen, onthaken en terug zetten. Er is geen hulp toegestaan door andere personen dan leden van het team. Bij overtreding volgt een sanctie.


E04- Het is de verantwoordelijkheid van het team om zo snel mogelijk een vangst te rapporteren aan de marchals in hun sector via sms. 


E05- Iedere deelnemer zal zijn gevangen karper moet zakken tot de marchal de vis officieel komt wegen en fotograferen. De bewaarzakken worden niet voorzien door de organisatie.


E06- De organisatie behoud zich het recht om de tenten/auto’s en hengelmateriaal te doorzoeken ingeval van vemoeden dat er zich enige vorm van bedrog voordoet.

Deelnemers die zich schuldig maken aan bedrog zullen worden verbannen voor het leven van alle toekomstige wedstrijden die worden georganiseerd door Gills & Scales.


E07- Ieder team dat met meer dan 4 hengels vist zal onmiddellijk worden gediskwalificeerd. 


E08- De deelnemers mogen enkel in het water tot op waadpak hoogte en dit enkel om een hengel uit te werpen of een vis te landen.

E09- Wanneer iemand van het team, dat uit twee leden bestaat, de stek willen verlaten, is dit mogelijk maar dan mag er enkel vanaf de kant worden afgedrilt. Dus het gebruik van de boot is niet toegelaten wanneer 1 van de twee de stek verlaat. Dit om de hengels niet onbewaakt achter te laten


E10- Een maximun van 6 tijdelijke (licht verlichte) markers mogen worden gebruikt. Deze dienen met de boot te worden uitgevaren bij aanvang van de wedstrijd. Op het einde van de wedstrijd moeten deze binnen 30 minuten worden verwijderd van het water door het team. Een marker mag de scheidingslijn van de stek niet overschreiden.

E11- Het uitleggen/werpen/varen van de rigs en het aanvoeren van de stek mag de scheidingslijn van het naburige team niet overschreiden, tenzij het andere team dit toelaat. Hetzelfde geld ook voor de zones waar een boei de maximum afstand vanuit de kant bepaald.


E12- Bij overtreding van de scheidingslijnen wordt gesanctioneerd, na een klacht van het aanpalende team. De Scheidingslijnen dienen duidelijk bepaald te zijn door de team en /of de marchals voor de aanvang van de wedstrijd en na aankomst op de stek.

DEEL F - WEDSTRIJD REGELS
F01- De officiële start van de wedstrijd zal worden gegeven door het afvuren van een luid horende knal om 11: 30u op de start dag.  


F02- Enkel spiegel- en schub karper(Cyprinus carpio) en gras karper, met een gewicht hoger dan 5 kg tellen mee in de wedstrijd.


F03- Aan elke hengel mag maar 1 haak worden gebruikt

F04- Alle methodes (uitzondering van levend aas) van aas en voertechnieken zijn toegestaan. Hier geld wel de regel om het gezond verstand te gebruiken bij het bepalen van het aantal kilo voer dat wordt gebruikt.


F05- Enkel weerhaakloze of micro barb haken zijn toegelaten, en een goede, visveilig onthankingsmat is steeds verplicht te gebruiken bij het onthaken van de vis. Deze worden niet voorzien door de organisatie.

F06- 4 hengels per team zijn toegelaten, enkel een spodding hengel om met een spod te voeren mag als extra hengel worden benut


F07- Een gehaakte vis moet worden gedrild en geschept binnen de lijnen van uw stek. Wanneer de vis voorbij deze lijn komt heeft de andere deelnemer, wie zijn zone wordt verstoort, het recht om dit te melden aan de marchal. In dit geval kan de organisatie verantwoordelijke beslissen of deze vis al dan niet zal worden meegeteld in de wedstrijd.  


F08- Karpers die niet worden gehaakt in de mond, worden niet meegeteld in de wedstrijd.


F09- Elke karper die wordt gehaakt voor de einde van de wedstrijd moet binnen de 15 min na het einde van de wedstrijd worden geland. Zoniet zal deze niet meetellen in de wedstrijd.


F10- Het afvuren van een luide knal op zaterdag ochtend 9u geeft het einde van de wedstrijd aan.


DEEL G – VANGSTREGISTRATIE
G01- Alle gevangen vis wordt gewogen door de marchals, met het weeg materiaal van de marchals. Enkel dit gewicht telt mee in de wedstrijd. Bij enige discussie hierover dient de hoofdmarchal te worden opgeroepen om hier een definitieve beslissing over te nemen.


G02- Bij iedere weging moeten 2 marchals en een teamlid aanwezig zijn als getuige. Dit teamlid mag niet de vanger zelf zijn. Dit teamlid moet ook mee het vangstregistratie document mee ondertekenen.


G03- De deelnemers dienen zo snel mogelijk de marchals te verwittigen wanneer er een karper wordt gevangen. Wanneer de karper in een bewaarzak moet worden gehouden, wordt wel verwacht dat dit met grootste zorg gebeurd. De organisatie raad aan om meerdere bewaarzakken te voorzien.
G04- De officiële marchals houden een officieel logboek bij van iedere vangst in hun sector. In dit logboek dienen de volgende gegevens te worden ingevuld:
-De naam van de deelnemer die de vis ving
-De stek nummer
-Het tijdstip van de vangst
-Het gewicht van de vangst in gram
-Het type karper
-De naam van het waarnemende team lid
-Een officiële foto wordt genomen door de marshals 'en doorgegeven aan het hoofdkwartier. Op deze foto moet de vis met zijn vanger staan en het stek bordje alsook de kaart met het gewicht moet leesbaar zijn.


 
G05- Enkel wanneer het logboek is ondertekend door de marchal, visser en zijn getuige, wordt de vangst aanvaard en geregistreerd.

DEEL H - TEAMSAMENSTELLING
H01-Een Team bestaat steeds uit een Team captain en een Vice Captain, en indien gewenst nog een extra 3rd Angeler.

H02- Alle team leden dienen zich samen aan te bieden bij de registratie. 


H03- De team captain Vice Captain en 3rd Angler mogen beide alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om te vissen. Er dient wel steeds minimum 1 van de deelnemrs op de kant te blijven als er met de boot wordt uitgevaren en er al een hengel uitligt. 


Deel I – BOOT CHECK
I01- Alle boten die gebruikt worden tijdens de Benelux Carp Qualifier moeten voldoen aan de volgende eisen: Boot soort: Kunstof boten of rubberen meerkameringe (type zodiac of pvc/polyester/kunstof boten) boten zijn toegestaan. De boten mogen de maximun capaciteit van 6 personen niet overschreiden. Aandrijving; Enkel en alleen electrische motoren zijn toegestaan

I02- Elke boot moet voorzien zijn van twee roeispanen. Een minimum van 2 reddingsvesten is verplicht bij de boot aanwezig te zijn. Bij het niet dragen van een reddingsvest tijdens het varen wordt het team onmiddellijk gesanctioneerd.
Een Anker met ankertouw, misthoorn (toeter), sleeptouw van minimum 24 meter en een 360° lamp of grote fluo breekstaaf, moet eveneens aanwezig zijn op de boot. Deze lamp moet steeds branden wanneer de boot op het water gaat en van elke kant zichtbaar zijn.


I03- Zwemmen is ten alle tijden ten strengste verboden.

VEILIGHEID
Bij overtreding van 1 van de veiligheids punten , volgt een onmiddelijke sanctie of diskwalificatie van de BCQ.


I04- Tijdens de boot check op de stek, moeten de machals de boot inspecteren op de voorgeschreven regels. Als de boot niet voldoet aan de eisen mag deze dan ook niet worden gebruikt tijdens de wedstrijd. Na 11u30 zondag ochtend worden er geen boot check’s meer uitgevoerd.

I05- De machals zullen steekproef gewijs, tijdens de wedstrijd, de boten nog regelmatig controleren. Als dan de boot niet meer zou voldoen aan de opgelegde eisen, mag de boot niet meer worden benut. 


I06- Tijdens een storm of andere omstandigheden, kan de hoofmarchal beslissen om een algemeen verbod opleggen voor het gebruik van de boten.

I07- Het gebruik van de boten is steeds op eigen risico van de deelnemers van de wedsrijd. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk gevolg of schade, ten gevolgde van het gebruik van de boot.

I08 – het is enkel toegestaan om met een gasvuurtje eten te koken. Dit gas vuurtje mag voorzien zijn van een gekeurde gasfles Dit type fles sluit zichzelf af indien het zou omvallen. Elke andere type gasfles is niet toegelaten, ook niet om deze te stokeren in de wagen bij de stek.

I09 – Vuur maken is verboden en BBQ idem

I10 – elektrische, gas of pertolium verwarming zijn niet toegelaten in de tent, tijdens de duur van de wedstrijd.

I11 – drugs en overmatig gebruik van alcohol zijn ten strengste verboden. Bij intoxicatie zal hieraan gevolg worden gegeven.

DEEL J - GEBRUIK VAN BOTEN TIJDENS DE WEDSTRIJD
J01 -. Het is strikt verboden om te slapen in de boot of om te vissen vanuit de boot. De boot mag enkel worden benut om stekken te localiseren, hengels uit te varen, te drillen en te voeren.

J02 – Een team mag maximum 2 boten gebruiken tijdens de wedstrijd.


J03 – Een geschikte onthakingsmat moet steeds in de boot aanwezig zijn als men ervoorkiest om de vis in de boot te leggen na het drillen.

DEEL K - LOKALE REGELS
K01- Benelux Carp Qualifier heeft de toelating gekregen om de deelnemers dag en nacht te laten vissen en om alle zones te mogen gebruiken rondom de Paalse plas (met uitzondering van de oevers van het golfterrein). Deze uitzondering is enkel geldig tijdens de duur van het event.

K02- Overnachten op uw stek is dan ook toegelaten in uw bivy (niet in de wagen). Van iedere deelnemer wordt dan ook verwacht dat ze al het afval in een vuilzak klaar zetten tegen het fietspad, zodat dit wordt opgehaald door de dienst. Indien er afval wordt achtergelaten zal dit gerechtelijk vervolgd worden voor sluikstorten, en mag dit team nooit meer deelnemen aan eender welke wedstrijd dan ook, georganiseerd door gills & scales.


K03- Speciaal voor de Benelux Carp Qalifier mogen de deelnemers met de wagen tot op de stek rijden via het fietspad. Er mag slechts 1 wagen op het terrein en diend achter het fietspad te worden geparkeerd en deze mag niet meer verplaatst worden tot het einde van de wedstrijd. Het fietspad moet te allen tijde, volledig vrij blijven na het parkeren van de auto op, of in de buurt van de stek.

DEEL L - SANCTIES

L01- Tijdens de BCQ is de organisatie vrij om te bepalen welke sanctie wordt toegapast, in welke situatie dan ook. Naargelang de ernst van de overtreding kan de sanctie zwaarde of minder zwaar wordt uitgegeven.

L02- Sancties kunnen per persoon worden gegeven of voor het hele team.
L02- soorten sanctie:
-Verbod op het gebruik van de roeiboot voor 4, 8 of 10u voor het hele team
-Uit de wedstrijd halen van 1, 2, 3 of 4 hengels voor 4, 8 of 10u voor het hele team.
-Diskwalificatie voor 1 of 2 leden van het team of het hele team
-Totaal verbod op het gebruik van de roeiboot voor het team voor de hele wedstrijd.
-Uit de wedstrijd halen van 1, 2 of 3 hengels voor de hele wedstrijd
-Een vangst schrappen voor het klassement


Benelux Carp Qualifier 2019
Organisator Gills & Scales
Afgevaardigde Cuyvers Bob

Datum:

Team Naam:
Team Captain:
Team Runner:
Team Helper:
(vermelden: gelezen en goedgekeurd)